Szépirodalom
Antropológia, Szociológia
Életmód
Filozófia
Ifjúsági és gyerekkönyvek
Irodalomtörténet, Művelődéstörténet, Művészet
Népek erotikája
Politika, Történelem, Tényirodalom
Pszichológia, Szociálpszichológia
Sport, sportpszichológia
Üzlet és menedzsment, közgazdaság, kommunikáció
 
kiszereti_azsidokat_utolso_kisebb2.jpg
tetszik
 

Irodalomtörténet, Művelődéstörténet, Művészet


Ki szereti a zsidókat? – A magyar filoszemitizmus

 

Szerző: Mózes Endre (összeállította és szerkesztette)

Megjelenés éve: 2014.06.
ISBN: 978-615-5274-63-3
Részletek a könyvből
 • Az antológia bevezetője – „Miért szóljunk a magyar filoszemitizmusról?” – két fő indítékot ad a könyv megírására, kiadására.
 • Az első indíték az, hogy míg a magyar antiszemitizmusról és a holokausztról már sokat beszéltek, írtak – nem eleget, nem lehet eleget, de mégis sokat –, addig a magyar filoszemitizmusról eddig nagyon kevés szó esett. Egy kiegyensúlyozottabb kollektív emlékezet jobb tanácsadó lehetne a néha viharos jelenben egy szebb jövő felé. Ha továbbra sem szólunk a magyar filoszemitizmus, az együttélés, együttműködés és barátságok történetéről, annak az lehet a torz következménye, hogy csak a gonoszságnak marad majd emléke.
 • Az antológia másik fő indítéka az a nagyon aktuális és gyakorlati szándék, hogy a magyarországi filoszemitizmus, azaz a jó magyar keresztény–magyar zsidó együttélés gazdag múltja után annak jelenéről és jövőjéről gondolkodjunk, írjunk, beszéljünk.


 • „Az alábbi gondolatot fontossága miatt szeretném újra és újra elmondani: Ha mi valljuk a »szeresd felebarátodat, mint tenmagadat« gondolatát, mint minden monoteista, keresztény és zsidó vallás egyik alapvetését, akkor elsősorban példát kell mutatnunk – akik ezt mondjuk, ebben a széteső vagy talán inkább már szétszórt világban, saját hitelvünk, hitbeli adottságaink és hitbeli meggyőződésünk teljes fenntartása mellett emberileg, barátian és szeretettel tudunk egymással dolgozni. Mert különben nincs hitelünk.
 • Ez a könyv helyes lépés a keresztény–zsidó párbeszéd felélénkítésére, a történelmi áttekintéstől kezdve a mai magyar szellemi élet kiemelkedő személyiségeinek a filoszemitizmusról mint a megértésen alapuló együttélés ideájáról vallott nézeteiig. Ezt a párbeszédet a kölcsönös tisztelet szellemében a továbbiakban folytatni nagyon kívánatosnak tartom.”

  Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi


 • „Világunkban Káin és Ábel öröksége folytatódik, de ezt mindig el kell utasítanunk. Egy Atya gyermekeiként csak egy út lehetséges számunkra: az egységé és a békéé, a testvériségé és a barátságé.
 • E könyv sokak számára közvetítheti a belátást, hogy ha többet foglalkozunk a zsidó–keresztény együttélés jóindulatú, baráti, hasznos és sikeres oldalaival, az hatékony módja lehet az antiszemitizmus korlátozásának, leküzdésének is. Korunk pápái mind hangoztatták, és Ferenc pápa is legutóbb ezt mondta: »A mai napig érvényes a II. vatikáni zsinaton született Nostra Aetate nyilatkozat, amely lefektette a zsidó néppel való kapcsolatok alapját: ’Egy keresztény nem lehet antiszemita.’«
 • A pápát, Buenos Aires érsekeként, őszinte barátság fűzte az argentin főváros zsidó közösségének vezetőihez, és szorgalmazta, hogy a fiatalok is hasonló zsidó–keresztény barátságra törekedjenek, mert »az emberiségnek szüksége van keresztények és zsidók közös tanúságtételére az emberi méltóság és a béke védelmében«.”

  Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát


 • Jelen könyv a magyar filoszemitizmus gazdag témájáról szól, a magyar nép és a magyar zsidóság hosszú együttéléséről, sok sikeres együttműködéséről, sok-sok baráti viszonyáról, melyek eddig, talán túl szerényen, többnyire a háttérben maradtak. Koncepciónk lényege, hogy az antiszemitizmussal nemcsak frontálisan lehet szembeszállni, hanem úgy is, hogy újra felfedezzük, erősítjük és a közbeszéd tárgyává tesszük annak ellenpólusát és alternatíváját, a filoszemitizmust, a jó együttélést, az együttműködést, a barátságot.

  Mózes Endre


 • A KÖTET SZERZŐI


 • A jelen kötethez írt vagy szerkesztett írások szerzői:

  Bibó István
  Bollobás Enikő
  Csányi Dóra
  Csányi Vilmos
  dr. Czeizel Endre
  Czékmán Balázs
  Dauer András
  dr. Feuerstein Emil
  Gadó János
  Gyurgyák János
  Hernádi Miklós
  Karády Viktor
  Kocsis Csaba
  Dr. Kohn Sámuel
  Komoróczy Géza
  Konrád György
  Konrád György
  Kovács András
  Kovács Ferenc
  Markovits Mária
  Mihályi Géza
  Mózes Endre
  Müller Péter Sziámi
  Nagy Péter Tibor
  Salamon Ede
  Schweitzer József
  Tóth István
  Tóth Krisztina
  Várszegi Asztrik
  Dr. Verzár István
  Végel László
  Vekerdy Tamás

  A korábbi szépirodalmi és más írások fejezet szerzői:

  Ady Endre
  Arany János
  Eötvös Károly
  Illyés Gyula
  István király
  Jókai Mór
  József Attila
  Kassák Lajos
  Kosztolányi Dezső
  Móricz Zsigmond
  Széchenyi Béla
  Táncsics Mihály
  Tersánszky Józsi Jenő
  Thury Zoltán
  Tömörkény István
  Vajda János

  Ár: 3800 Ft

  Kedvezményes ár: 3154 Ft (- 17 %)